Autentyczny lekarz

Jest lekarzem od spraw trudnych, niemalże beznadziejnych. Często wyścig o życie pacjenta wygrywa. Opowiedział o tym Mariannie Dufek w najnowszym odcinku jej „Portretu subiektywnego”, który wkrótce będzie miał premierę.

Prof. Sebastian Giebel urodził się 8 maja 1972 roku. Mieszka na Śląsku. Nominację profesorską odebrał w 41 roku życia.

Wymaga dużo od innych, a jeszcze więcej od siebie. Jest kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

W latach 1996-2008 pracował w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala im. Adama Mielęckiego w Katowicach. W 2008 roku prof. Giebel przeniósł się do Instytutu Onkologii w Gliwicach, gdzie podjął się zorganizowania nowej Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, która powstała w 2009 roku. To jeden z najaktywniejszych ośrodków przeszczepowych w Europie. W niej leczeniu poddawani są chorzy na nowotwory układu krwiotwórczego, przy zastosowaniu m.in. transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych.

Autor ponad 160 publikacji naukowych. 2017 roku został uhonorowany medalem Jędrzeja Śniadeckiego przyznanym przez Polską Akademię Nauk.
Profesor ma dwie córki – Dominikę i Wiktorię, żona Aleksandra jest lekarzem.

Sebastian Giebel jest jednym z założycieli, a zarazem liderem-wokalistą zespołu „Autentikos” – pisze teksty, czasem komponuje muzykę. I śpiewa.

Program zrealizowany został we wnętrzach Fabryki Porcelany w Katowicach. Partnerem odcinka jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Rak nie jest wyrokiem

– Pamięta się wszystkie sukcesy, a zacierają się twarze osób, które przegrały, bo ciągle jest ich dużo – mówi onkolog profesor Bogusław Maciejewski w rozmowie z Marianną Dufek w programie „Portret Subiektywny”.

Premiera 6. odcinka programu była w piątek w TVP3 Katowice. Kto nie widział, może teraz nadrobić.

„Jak choroba, rak i trwoga, to do Profesora Maciejewskiego” – taka uzasadniona opinia krąży na Śląsku, i nie tylko.

Prof. dr hab. n. med. Bogusław (Jacek) Maciejewski jest onkologiem, specjalistą radioterapii. Studia medyczne ukończył w 1970 roku i od tego czasu nieprzerwanie pracuje w Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Przeszedł drogę od asystenta do profesora. Przez ponad 20 lat był dyrektorem tego Instytutu, który stał się rozpoznawalny i uznany w świecie. Jak sam mówi, nie jest to wyłączna jego zasługa. Najważniejsza była motywacja całego zespołu Instytutu – od portiera do profesora. I to uważa za swoje największe osiągnięcie, a nie liczbę ponad 200 opublikowanych prac naukowych i równie licznych wykładów w kraju i świecie.

Obecnie Profesor ma 73 lata, jest na częściowej emeryturze i powrócił do najważniejszej dla niego działalności – badań klinicznych i zajęć dydaktycznych dla młodych lekarzy.

Partnerem programu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.